Zemljiški kataster

Zemljiški kataster zajema dokaj širok spekter dejavnosti oziroma storitev. Največkrat je povpraševanje po storitvah zemljiškega katastra za naslednje zadeve:

  • ureditev meje
  • izravnava meje
  • parcelacija
  • evidentiranje zemljišča
  • označitev meje v naravi

Poleg navedenih pa vam nudimo super ugodne cene storitev, opravljenih skladno z vsemi veljavnimi zakoni in pravilniki za:

  • vse storitve zemljiškega katastra (urejanje meje, parcelacija, označitev meje…)
  • zakoličevanje objektov
  • izdelavo geodetskih načrtov
  • vpisov stavb v kataster stavb
  • pripravo pravnih osnov za vpis etažne lastnine v Zemljiško knjigo

Izpolnite obrazec in z veseljem vam pripravimo neobvezujočo ugodno ponudbo!

Ime in priimek

Email

Kraj

Sporočilo

Priloga