Zemljiški kataster

Zemljiški kataster zajema dokaj širok spekter dejavnosti oziroma storitev. Največkrat je povpraševanje po storitvah zemljiškega katastra za naslednje zadeve:

 • ureditev meje
 • izravnava meje
 • parcelacija
 • evidentiranje zemljišča
 • označitev meje v naravi

Poleg navedenih pa vam nudimo super ugodne cene storitev, opravljenih skladno z vsemi veljavnimi zakoni in pravilniki za:

 • vse storitve zemljiškega katastra (urejanje meje, parcelacija, označitev meje…)
 • zakoličevanje objektov
 • izdelavo geodetskih načrtov
 • vpisov stavb v kataster stavb
 • pripravo pravnih osnov za vpis etažne lastnine v Zemljiško knjigo

Izpolnite obrazec in z veseljem vam pripravimo neobvezujočo ugodno ponudbo!

  Ime in priimek

  Email

  Kraj

  Sporočilo

  Priloga