Vpis stavbe v kataster stavb

Glavna dejavnost v podjetju ki jo opravljamo, je izdelava elaboratov za vpis stavbe v kataster stavb oziroma spremembe vpisa podatkov... Continue reading →