Davek na nepremičnine

Davek na nepremičnineTik pred vrati je uvedba novega davka na nepremičnine. Zopet bo davek najbolj udaril tisti nižji sloj, ki si je skozi leta trdega dela ustvaril lastno nepremičnino.

Davek na nepremičnine se bo obračunaval po vrednosti nepremičnin. Vrednost nepremičnin je vzpostavila Geodetska uprava RS s podatki popisa nepremičnin. Ker pa so ljudje v večini primerov podatke podajali sami bo prišlo do raznoraznih pripomb in nesoglasij med lastniki nepremičnin.

V kolikor bi želeli imeti urejeno pravo vrednost nepremičnine (stanovanja, hiše, …) pote morate najprej urediti podatke v katastru stavb. Da boste to lahko uredili potrebujete izdelan elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Nudimo vam hitro, ugodno in kvalitetno izdelavo elaborata s katerim boste prišli do prave ocene vrednosti nepremičnine ter pravilno izračunanega davka na nepremičnine.