Call us at +386 41 945 636
  • Želite prosto razpolagati s svojo nepremičnino?


  • Izmera vašega objekta za potrebe katastra stavb


  • Ugodne storitve zemljiškega katastra


Vpis stavbe v kataster stavb

Nova tehnologija

Glavna dejavnost v podjetju ki jo opravljamo, je izdelava elaboratov za vpis stavbe v kataster stavb oziroma spremembe vpisa podatkov v katastru stavb. Za vse enostanovanjske, večstanovanjske in poslovne objekte katere želite vpisati v zemljiško knjigo oziroma želite vzpostaviti etažno lastnino, je potrebno predhodno izdelati elaborat za vpis stavbe v kataster stavb! Elaborat vsebuje vse ključne atributne ( podatki o lastništvu, površini, identifikacijski številki stavbe in delov stavbe, številkah stanovanj...), ter grafične podatke (lokacije posameznih delov stavbe glede na celotno stavbo) o stavbi in posameznih delih stavbe. V primeru da želite del stavbe deliti, združiti, priključiti, izključiti ali mu spremeniti vrsto rabe vam izdelamo elaborat spremembe podatkov katastra stavb. Delo opravimo hitro, kakovostno, v skladu z zakoni in pravilniki ter po ugodnih cenah! Dela opravljamo na področju celotne Slovenije.

 

percent symbol meritve poslovno-svetovanje zemljiska-knjiga
ZEMLJIŠKI KATASTER - AKCIJA DETAJLNA IZMERA OBJEKTOV SVETOVANJE STRANKAM VPISI V ZEMLJIŠKO KNJIGO